Ontspanning door massage

Massage zorgt voor ontspanning en maakt ook geestelijk uw hoofd leeg. Zo krijgt u alleen maar aandacht voor het voelen in het hier en nu.

Stervensbegeleiding

Uw leven staat ineens op de kop omdat u te horen hebt gekregen dat uw tijd is gekomen. Allerlei emoties passeren de revue variërend van ongeloof, ontkenning, boosheid, verdriet tot, uiteindelijk, acceptatie. Hoe gaat u nu verder?

Administratie rondom de uitvaart

Hebt u uw administratie rondom de uitvaart al op orde? Kunnen uw naasten straks de juiste gegevens vinden? Naast het verdriet is er ook een zakelijke kant die geregeld moet worden. Wanneer u dat zo snel mogelijk doet glijdt er een last van de schouders van u en uw naasten.